Spring naar de inhoud

Groene Energie

groene energie

De meeste energie in Vlaanderen, en in België in het algemeen, komt nog altijd van fossiele energiebronnen. Vlaanderen koopt momenteel grotendeels gas en elektriciteit aan uit het buitenland, maar fossiele energie wordt in de nabije toekomst zeer duur, omdat het steeds schaarser wordt.

Bovendien draagt fossiele energie in belangrijke mate bij aan de klimaatverandering. Vlaanderen wil de uitstoot tegen 2030 met 40% verminderen tegenover 2005 en wil een een hernieuwbare energieproductie bereiken van 11.700 GWh tegen 2030. We moeten dus dringend onze elektriciteit, warmte, koelte en warm water anders produceren.

Groene energie is energie die afkomstig is van energiebronnen die geen impact hebben op uw gezondheid en niet vervuilend noch belastend zijn voor het milieu. Groene energie is daarom de technologie van de toekomst en de toekomst voor uw kinderen en kleinkinderen :

  • U investeert slechts éénmaal, en geniet nadien van gratis energie;
  • U bent niet meer afhankelijk van fossiele energiebronnen en hun veranderlijke prijzen;
  • U zorgt mee voor een gezondere lucht (als u geen hout verbrandt).
  • Vlaanderen zet volop in op groen
  • Steeds meer zien we zonnepanelen op daken verschijnen, die de nodige elektriciteit leveren aan woningen, scholen en bedrijven, en wordt de douche van de buren verwarmd door de zon met een zonneboiler.

Zonnepanelen en zonneboilers zijn in Vlaanderen dan ook zéér interessant: de zon is overvloedig aanwezig, we beschikken over heel veel dakoppervlakte en deze vormen van energieproductie worden sterk beloond via diverse steunmaatregelen. Ook warmtepompen en warmtekrachtkoppeling zijn twee veelbelovende technologieën om te zorgen voor de nodige verwarming en koeling in onze kantoorgebouwen, ziekenhuizen en hotels.

Daarentegen zijn biomassa en waterkracht twee energiebronnen die in Vlaanderen niet erg geschikt zijn. Voor waterkracht ontbreekt het aan de nodige stroming en voldoende niveauverschillen in de waterlopen. Biomassa, waarbij organische materie van dierlijke of plantaardige oorsprong, zoals hout, wordt verbrand of omgezet om energie te produceren, geeft heel wat problemen op vlak van luchtkwaliteit door de schadelijke stoffen die hierbij worden uitgestoten.

De meest is de energie die u niet verbruikt. Vooraleer dus zelf groene energie te produceren, kan u beter eerst werk maken om uw energiegebruik te optimaliseren: dat is veruit de meest ecologische investering. Een voldoende geïsoleerde woning, een goed afgestelde verwarming, energiezuinige huishoudtoestellen…

Plan een afspraak

Heeft u nog verdere vragen hierover neem gerust contact met ons op.