Spring naar de inhoud

Wettelijke verplichte keuringen

BRANDSTOFTYPEKEURING
(vóór eerste ingebruikname)
PERIODIEK ONDERHOUDVIJFJAARLIJKSE VERWARMINGSAUDIT
VAST (bv. pellets, houtsblokken, kolen)Door een geschoold vakmanElk jaar door een geschoold vakmanDoor een erkende technicus verwarmingsaudit
VLOEIBAAR (bv. stookolie)Door een erkende technicus vloeibare brandstofElk jaar door een erkende technicus vloeibare brandstofDoor een erkende technicus vloeibare brandstof
GAS (bv. aardgas, propaan, butaan)Door een erkende technicus gasvormige brandstofElke twee jaar door een erkende technicus gasvormige brandstofDoor een erkende technicus gasvormige
brandstof
Je ontvangtEen keuringsrapport, dat je moet bewaren bij het toestel.Een reinigings- en verbrandingsattest: de laatste twee reinigings- en verbrandingsattesten moeten bij het toestel blijven.Een verwarmings-auditrapport dat je moet
bewaren bij het toestel
Verplichting voorDe eigenaarDe huurder, die een kopie van de attesten aan de eigenaar bezorgt. De eigenaar als die niet verhuurt.De eigenaar

Defecten in een elektrische installatie kunnen brand of elektrocutie veroorzaken. Daarom moet u uw elektrische installatie verplicht laten controleren.

Tijdens de controle wordt nagegaan of uw elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI). De controle moet door een erkend controleorganisme worden uitgevoerd.

Meer info op: https://www.vlaanderen.be/keuring-van-uw-elektrische-installatie-arei

Koeltechnische installaties

Er is een strikte regelgeving wat het gebruik van koudemiddelen betreft.

De voorwaarden voor de uitbating van koelinstallaties (incl. luchtconditioneringsinstallaties en warmtepompen die een koelsysteem bevatten inbegrepen) zijn opgenomen in VLAREM 2.

Europese regelgeving legt regels op met betrekking tot de productie, import, export, het op de EU-markt plaatsen en gebruik van F-gassen. De ambitie is om gaandeweg het gebruik van F-gassen zeer sterk te reduceren, het gebruik van milieuvriendelijke alternatieven te stimuleren en zo de uitstoot van F-gassen sterk te beperken.

Meer info op: https://www.vlaanderen.be/veka/energie-en-klimaatbeleid/energie-en-klimaatbeleid-voor-ondernemingen/f-gassen/regelgeving-inzake-het-gebruik-van-f-gassen

Plan een afspraak

Heeft u nog verdere vragen hierover neem gerust contact met ons op.